Zadnje pretraživanoObriši sve
Nema rezultata za traženi pojam!
0
Usporedba
0
Favoriti
  1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.kingtrade.hr je trgovačko društvo Kingtrade d.o.o. (dalje u tekstu: Kingtrade). Kingtrade, putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web trgovine Kingtrade (dalje u tekstu: Kingtrade). Korištenjem usluge Kingtrade-a i svih pridruženih stranica i servisa na www.kingtrade.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Web trgovine Kingtrade te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web trgovine Kingtrade, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Pružatelj usluge internet prodaje putem Web trgovine Kingtrade je Kingtrade d.o.o., Dubrovačka 29, 21300 Makarska, Hrvatska (Croatia). Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama. Kingtrade pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Kingtrade pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web trgovine Kingtrade u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Kingtrade pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web trgovine Kingtrade u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga Web trgovine Kingtrade odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Kingtrade-a od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Kingtrade ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju. Kingtrade se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.kingtrade.hr. Kingtrade zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. 
NAPOMENA: Slike proizvoda na Web trgovini Kingtrade su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici www.kingtrade.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Kingtrade će nastojati na Web stranicama www.kingtrade.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. UVJETI PRODAJE za ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu

tu spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Kingtrade, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabranu dostavu na adresu kupca.
tu ne spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Kingtrade, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnici Kingtrade-a, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Kingtrade-a. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu. 

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu 
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Kingtrade-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da isti zahtjeva sklapanje Ugovor između korisnika i Kingtrade-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. 
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Web trgovine Kingtrade uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge.
 Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta. 
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu. Ukoliko kupac preuzimanje naručene robe obavi u fizičkoj poslovnici Kingtrade-a, u tom slučaju se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Prethodno obavljena narudžba ga ne obvezuje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.
 Kupac je pokazao namjeru da sklopi ugovor o kupoprodaji: 
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Kingtrade-a, 
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Kingtrade-a, 
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskih linija poslovnice Kingtrade-a 

Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trentuku kada Kingtrade potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja autorizira plaćanje karticom, pošalje službenu obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljenu iste od strane sustava Web trgovine Kingtrade sustava, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promjeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe. 

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. 
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. 
c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Kingtrade zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. 
d) Ukoliko kupac odabere preuzimanje robe u poslovnici Kingtrade-a, Ugovor i stupa na snagu po preuzimanju i plaćanju robe uz izdavanje računa fizički. Ukoliko kupac za preuzimanje robe i računa odabere Kingtrade poslovnicu, onda se ne radi o ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija ili ugovoru sklopljenom na daljinu. 
e) Ukoliko kupac odabere dostavu robe kurirskom službom, ugovor stupa na snagu u trenutku kada djelatnici Kingtrade-a kupcu dostave račun e-mailom, faksom ili poštom. U tom slučaju to se smatra ugovorom sklopljenom izvan poslovnih prostorija ili ugovorom sklopljenom na daljinu. 
f) Nakon obavljene narudžbe (iskazane namjere korisnika da sklopi Ugovor), korisniku će biti dostavljena Potvrda o obavljenoj narudžbi, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (ovo će biti dostavljeno putem putem linka ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja e-mailom ili pismeno u odvojenom dokumentu ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja klasičnom poštom ili telefaxom). 
h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: 
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, 
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, 
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, 
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te - ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije. 

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Kingtrade o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Kingtrade d.o.o., Dubrovačka 29, 21300 Makarska, Hrvatska), telefaksom na +385 21 420 676 ili elektroničkom poštom na web-trgovina@kingtrade.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. 

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku: Standardni informacijski obrazac korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Kingtrade u roku od 1 radni dan dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Kingtrade zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Kingtrade može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Kingtrade d.o.o., Dubrovačka 29, 21300 Makarska, Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kingtrade-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 21 679 400 ili se javi na web-trgovina@kingtrade.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Kingtrade-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Kingtrade o jednostranom raskidu Ugovora. Link za preuzimanje Informacijskog obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga za korištenje kod ostvarenja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga trgovine: Standardni informacijski obrazac

2.1 UVJETI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA O KUPNJI za ugovore sklopljene unutar fizičke poslovnice Kingtrade 

tu spada roba kupljena direktno u poslovnici Kingtrade-a uz fizičko prisustvo kupca, tj. narudžbe obavljene putem Web trgovine Kingtrade, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnici Kingtrade-a ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Kingtrade-a. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu. 

U slučaju kada je trgovac u potpunosti ispunio ugovor a kupac želi robu vratiti iz osobnih razloga, trgovac nudi mogućnost povrata robe u roku od 14 dana nakon preuzimanja pod uvjetima: 
2.1. Ako kupac vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove povrata robe, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod, bez umanjenja 
2.2. Ako kupac vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%. 
2.3. Ako kupac vraća korišteni proizvod s originalnom ambalažom kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 25%. 
2.4. Ako kupac vraća fizički oštećen proizvod s nedostacima koji ne podlježu popravkom po jamstvom (kao kvar usljed prevelikog napona, kratkog spoja, vlage ili fizičko oštećenje i ogrebotine) ili proizvod sa znatno oštećenom ambalažom, trgovac ima pravo odbiti povrat proizvoda ili ponuditi povrat uz umanjenje iznosa po procjeni trgovca. Isto vrijedi ako je kupac vratio proizvod bez izdanog jamstvenog lista, uputa i druge prateće dokumentacije koja dolazi u ambalaži 
2.5. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega ili po traženim specifikacijama onda nema mogućnosti povrata proizvoda. 
2.6. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati a kupac ima pravo tražiti dokumentaciju temeljem koje je proizvod kategoriziran (fotografija i zapisnik o stanju zaprimljenog proizvoda) 
2.7. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
2.8. U slučaju povrata proizvoda, povrat novca izvršit će se nakon što je roba zaprimljena od strane trgovca a najkasnije u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.
2.9. Pravo na odustajanje od kupnje ne primjenjuje se, među ostalim, na sljedeće:  
pokvarljivu robu 
robu u zaštitnom pakiranju koja se ne može vratiti nakon što se otvori 

Ako ste na internetu kupili digitalni sadržaj kao što je glazba ili videozapis, ne možete odustati od kupnje nakon što započne preuzimanje ili prijenos (streaming) ako ste prije toga pristali na gubitak prava na odustajanje po započinjanju izvedbe. 

II) Uvjeti i postupak kupnje: Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. 
Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, 
vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. 
Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe 
ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u Eurima (€). U sve cijene je uračunat PDV. 
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. 
U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: web-trgovina@kingtrade.hr ili na telefonski broj +385 21 679 400 kako bi naša služba za korisnike 
provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj +385 21 679 400 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu. 
III) Dostava i uvjeti dostave: 
• trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave 
• trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda 
• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 7-14 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom 
• u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
• dostava se vrši do prve prepreke za ručnog paletara. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. 

IV) Reklamacije i prigovori: Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Kingtrade-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Kupac je dužan prilikom primitka pošiljka provjeriti da li je s istom dobio pripadajući jamstveni list. Ukoliko kupac u roku od 7 dana po primitku pošiljke ne prigovori da nije dobio jamstveni list, smatra se da vezano za to nema prigovora i da je isti primio s pošiljkom. Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona: 
na broj telefona: +385 21 679 400
na e-mail adresu: web-trgovina@kingtrade.hr 
na adresu: Kingtrade d.o.o., Dubrovačka 29, 21300 Makarska, Hrvatska. 

Opravdanost reklamacije i dijagnostiku kvara provodi ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. U slučaju da ovlašteni servis donese zaključak da kvar/nedostatak ne ulazi pod jamstvo (fizičko oštećenje, nepropisna upotreba, strujni udar..), kupac se može odlučiti na plaćanje popravka ili na primanje proizvoda u istom stanju natrag. U slučaju opravdane reklamacije provodi se reklamacijski postupak prema jamstvenim uvjetima opisanim u jamstvenom listu. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac šalje robu uz obavezno priloženi jamstveni list i račun na trošak Kingtrade-a kurirskom službom. Ukoliko to nije u mogućnosti, dužan je obavjestiti Kingtrade o tome kako bi dogovorili prihvatljiv i siguran način slanja robe na reklamaciju. Kingtrade vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Kingtrade, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac. 

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis: Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. 

VI) Način i postupak plaćanja: Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina: 
a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro. 
b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Kingtrade prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. 
c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Kingtrade prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. 
d) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Kingtrade na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke. 
e) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave. 

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI 
Kingtrade se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika trgovine Kingtrade te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Kingtrade može prikupljati osobne podatke korisnika kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Kingtrade-u. Kingtrade će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Kingtrade-a. Kingtrade prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web trgovine Kingtrade bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. Kingtrade prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Kingtrade će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web trgovine Kingtrade od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Kingtrade će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika. Kingtrade ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Kingtrade za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. KOMUNIKACIJA KINGTRADE-a S KORISNICIMA 
Registracijom dajete suglasnost da vas Kingtrade u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.


Kingtrade - Trebate pomoć?Trebate pomoć?

Potražite odgovor u često postavljenim pitanjima, nazovite nas na +385 (0)21 679 400 ili pošaljite upit na mail i brzo će vas kontaktirati netko od našeg stručnog osoblja. Radno vrijeme ureda: PON/SUB: 07.30h – 20:30h